Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Ještěd
Císařský kámen
Bedřichov
Černá Studnice
Kopaninský hřeben
Pasecký hřeben
Černá Studnice
Prosečský hřeben

 

Pouť Dobrá Voda

 

Termín: sobota 18. srpna 2018

Sraz: 8.30 na autobusovém nádraží

Trasa: Jablonec – Vrkoslavice – Dobrá Voda – Jablonec (cca 8,5 km; mapa: https://mapy.cz/s/1V0JY)

Náročnost: 1-2-3-4-5 (stoupání a klesání 273 m, městská a lesní cesta)

S sebou: vhodná obuv a oblečení do terénu, svačinu, drobné kapesné, …

Předpokládaný návrat: mezi 13.-14. hodinou (centrum města)

Případné dotazy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 605 783 101 (Jiří)

 

Informace k navštíveným místům:

Jablonec nad Nisou

 • první písemná zmínka 1356, roku 1469 vypálen vojsky lužického šestiměstí do poloviny 16. století pustý, znovuosídlen německým obyvatelstvem – rozvoj sklářství, podruhé vypálen za třicetileté války roku 1643, 21. dubna 1806 povýšen na městys, 28. března 1866 povýšen na město, od roku 1906 jmenován nad Nisou, součástí Maloskalského panství – Vartenberkové, Albrecht z Valdštejna, rod Des Fours, baron Römisch, v letech 1938 - 1945 součástí německého státu, po skončení druhé světové války odsun německého obyvatelstva - novému osídlení regionu z českého vnitrozemí

 • název obce odvozen buď od jabloně nebo německého označení Gabel=vidlice (cest), případně středolatinského gabella=clo (celnice)

 • původní obživa zemědělství, později tkalcovství, od 19. století rozvoj sklářství

 • od poloviny 19. století napojen tzv. Krkonošskou silnicí (Liberec-Trutnov), roku 1888 přivedena žel. trať z Liberce a roku 1894 prodloužena do Tanvaldu, mezi lety 1900-1965 hustá tramvajová síť (Paseky-Brandl, Rychnov- Janov), od roku 1953, resp. 1955 napojení tramvajové tratě na Liberec

 • kostel sv. Anny (1685-1687), evangelický kostel (1833), stará radnice (1866), starokatolický kostel (1900-1902), kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (1930-1931), radnice (1931-1932)

Vrkoslavice

 • první písemná zmínka o obci z roku 1608 (vartenberský urbář), 1850 připojena ke Kokonínu, od roku 1898 samostatná, od roku 1962 součástí Jablonce n. N.

 • pojmenování obce buď dle osobního jména Vrkoslav nebo dle ptáka brkoslava (něm. Seidenschwanz)

 • kulturní a přírodní zajimavosti obce: kaple svatého Jana Nepomuckého z let 1867-1871 na místě starší kaple z roku 1735; Pivovar – postaven v letech 1833 až 1835 majitelem maloskalského panství Johannem von Römischem, později sloučen pod Liberecko-vratislavicko-jablonecký pivovar, pivo se zde definitivně přestalo vařit v 80. letech 20. století; pivovarské rybníky – založeny v letech 1882 až 1899, v zimních měsících se na nich těžil led využívaný pro chladírenské účely, v roce 1922 bylo na horním rybníku otevřeno koupaliště, dnes zanedbané; Arboretum pod Petřínem – založeno začátkem 19. století místním Okrašlovacím spolkem; Restaurace a rozhledna Petřín – v roce 1906 postaveno Richardem Fellinghauerem pod pojmenováním „Zur Nickelkoppe“ dle pomístního pojmenování dané lokality, české pojmenování Petřín vzniklo až po roce 1945, v tomto období objekt sloužil jako dětský domov, od poloviny šedesátých let opět upraveno na pohostinství, poslední úprava proběhla v letech 1996-2000; Kaple Archanděla Michaela z roku 1882 na Malých Vrkoslavicích, zanikla v 2. pol. 20. století; Čertův kámen – pověstmi opředený geologický útvar tvořený velkým žulovým balvanem spočívajícím na čtyřech menších, celá soustava vytváří jakousi otevřenou jeskyni, na vrcholovém bloku se nacházejí menší prohlubně, které naznačují tvorbu skalních hrnců, v době samostatnosti obce se stal Čertův kámen s blízkou vzrostlou jedlí obecním znakem; Skalní vyhlídka Schnuppstein – rulové skalisko osazené křížem, pojmenování souvisí s přezdívkou původního vlastníka pozemku, sedláka Karla Neumanna, zvaného Schnuppkarl, který byl znám svojí zálibou ve šňupání tabáku, od roku 1902 je vrchol zpřístupněn zásluhou členů jabloneckého odboru Německého horského spolku

Dobrá Voda

 • vznik obce v 2. polovině 18. století, původně náležela k obci Rádlo, v roce 1960 připojena k Vrkoslavicím, které byly o dva roky později sloučeny s Jabloncem nad Nisou

 • původní nazev obce Gutbrunn (Dobrá Studnice) - pramen léčivé vody – lázně

 • rulová vyhlídka Schnuppstein (viz. výše), lázňský dům v polovině 18. století přestaven na výletní restauraci, roku 1967 zbořena, kaple Panny Marie z let 1895-1896, v letech 1931-1932 rozšířena